Cyfrowy powiat

Powiat Wieluński otrzymał grant w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"

Cele projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowego Jednostek Samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

Planowane efekty

Zwiększenie stopnia cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

  • Wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
  • Doposażenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje).

Okres realizacji projektu

Jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy powierzenia grantu (ale nie dłużej niż do dnia 31.10.2023 r.).

Wartość projektu: 227 208,00 zł
Dofinansowanie projektu: 100%