Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Wieluniu został powołany Uchwałą Nr 1/7/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w saprawie wyboru Starosty Wieluńskiego i Uchwałą Nr 1/9/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieluńskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Skład osobowy Zarządu Powiatu

1. Marek Kieler Starosta Wieluński
2. Krzysztof Dziuba  Wicestarosta Wieluński
3. Andrzej Łebek Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
4. Łukasz Dybka Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
5. Jakub Jurdziński Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.