Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Wieluniu został powołany Uchwałą Nr 1/7/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w saprawie wyboru Starosty Wieluńskiego i Uchwałą Nr 1/9/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieluńskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Skład osobowy Zarządu Powiatu

1. Marek Kieler Starosta Wieluński
2. Krzysztof Dziuba  Wicestarosta Wieluński
3. Andrzej Łebek Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
4. Łukasz Dybka Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
5. Jakub Jurdziński Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu