Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Wieluniu został powołany Uchwałą Nr 1/7/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w saprawie wyboru Starosty Wieluńskiego i Uchwałą Nr 1/9/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieluńskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Skład osobowy Zarządu Powiatu

1. Marek Kieler Starosta Wieluński
2. Krzysztof Dziuba Wicestarosta Wieluński
3. Łukasz Dybka Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
4. Jakub Jurdziński Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
5. Henryk Wojcieszak Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu - od 17 maja 2021 r.
     
  Andrzej Łebek Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu - do 15 kwietnia 2021 r.