EkoStacja w Korczaku

Dodano: 29 czerwca 2020

Powiat Wieluński jest laureatem konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu Program Edukacji Ekologicznej realizowany jest pod nazwą: „EkoStacja w Korczaku”.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2020 r. Koszt całkowity zadania wynosi 34 945,00 zł. 90% wartości Projektu jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość dofinansowania Zadania wynosi 31 450,00 zł.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, organizowane są wycieczki edukacyjne, warsztaty i zajęcia terenowe oraz stacjonarne, wykłady i prelekcje  oraz konkursy dla uczniów szkół podstawowych i uczniów II LO.

www.zainwestujwekologie.pl