Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 12 października 2020 r. do odwołania.

Więcej informacji