Rachunki bankowe

RACHUNKI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 r.

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

Nazwa rachunku - Dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego (Organ)

Numer rachunku: 67 9256 0004 0070 2340 2000 0410

Tytuł wpłaty:

1) dotacje
2) subwencje
3) pomoc finansowa
4) udział w podatku dochodowym od osób prawnych
5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Nazwa rachunku – Dochody Starostwa

Numer rachunku : 12 9256 0004 0070 2340 2000 0430

Tytuł wpłaty:

Opłaty komunikacyjne:

1) rejestracja pojazdu
2) rejestracja pojazdu + karta pojazdu
3) rejestracja stała pojazdu, przyczepy
4) rejestracja stała motoru
5) rejestracja pojazdu
6) rejestracja czasowa pojazdu
7) rejestracja tymczasowa pojazdu
8) rejestracja tymczasowa motoru
9) wymiana dowodu rejestracyjnego
10) wtórnik tablic rejestracyjnych
11) karta pojazdu
12) nalepka kontrolna
13) prawo jazdy
14) międzynarodowe prawo jazdy
15) zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
16) licencja transportowa
17) wypis do licencji transportowej
18) opłata ewidencyjna 19)opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu

Pozostałe:

1) opłaty geodezyjne (GNO i GNE)
2) karty wędkarskie
3) czynsze i najem
4) opłata za udostępnianie informacji o środowisku

Nazwa rachunku – Dochody Skarbu Państwa

Numer rachunku: 54 9256 0004 0070 2340 2000 0450

Tytuł wpłaty:

1) wieczyste użytkowanie
2) trwały zarząd
3) najem
4) dzierżawa
5) wykup nieruchomości
6) rata za sprzedaż nieruchomości
7) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
8) raty za przekształcenie
9) opłata za sporządzenie wyceny nieruchomości
10) opłata za wydanie karty parkingowej

Nazwa rachunku – Sumy depozytowe

Numer rachunku: 75 9256 0004 0070 2340 2000 0460

Tytuł wpłaty:

1) wadium
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy
3) obwody łowieckie