Długi mogą się przedawnić, ale ślad po nich zostanie

Czym jest przedawnienie długu i po jakim czasie dług ulega przedawnieniu? Które zobowiązania się przedawniają i czy można dopisać dług przedawniony do Rejestru Dłużników BIG? Te pytania nurtują wielu Polaków, którzy z powodu wysokiej inflacji i stóp procentowych mają coraz więcej problemów z terminowym regulowaniem bieżących rachunków i zobowiązań kredytowych. Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie informacji kredytowych BIK przeterminowane zadłużenie Polaków przekroczyło na koniec kwietnia br. już 80 mld zł. W rok urosło o 4,2 mld zł