W Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu utworzono nową pracownię edukacyjną