„Zakup pojazdu elektrycznego oraz montaż punktu ładowania dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie”

Zadanie pn. „Zakup pojazdu elektrycznego oraz montaż punktu ładowania dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 226 197 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi: pożyczka w wysokości 100 000 zł oraz dotacja w wysokości 95 000 zł

Opis projektu:

W ramach zadania zakupiono pojazd elektryczny oraz zamontowano punkt ładowania w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl