Rządowy Fundusz Polski Ład

 

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4515E w m. Ruda ul. Świętego Wojciecha. Celem inwestycji jest poprawa komfortu dojazdu do nieruchomości. Przebudowa drogi zwiększy bezpieczeństwo użytkowników oraz zmniejszy koszty utrzymania, m.in. wyeliminowane zostanie wiosenne „łatanie dziur” w nawierzchni.