Aktualności

Konkurs - Pomoc humanitarna 2021

Konkurs - Pomoc humanitarna 2021

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Pomoc humanitarna 2021”

Fundusz Małych Grantów 2021

Fundusz Małych Grantów 2021

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zaprasza do konkursu na realizację projektów „Fundusz Małych Grantów”. Jego celem jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

OFF Polska

OFF Polska

OFF Polska to rozpoczęty w czerwcu 2021 program dla teatrów offowych, niezależnych, alternatywnych.

Konkurs Regratingowy 2021

Konkurs Regratingowy 2021

Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej DEAR 2018.

Fundacja Orlen: Moje miejsce na Ziemii

Fundacja Orlen: Moje miejsce na Ziemii

To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne.

Konkursy dotacyjne fundacji PZU

Konkursy dotacyjne fundacji PZU

Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) - nabór wniosków w terminie od 10.05.2021 r. do 09.06.2021 r.

Rozgrzewamy Polskie Serca

Rozgrzewamy Polskie Serca

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę.

Konkurs - Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r.

Konkurs - Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r.

Wojewoda Łódzki ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Konferencja online - Szanse i zagrożenia dla ekonomii społecznej

Konferencja online - Szanse i zagrożenia dla ekonomii społecznej

Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zaprasza fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, na konferencję pod hasłem "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego".

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja.

Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r. W naborze każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł. Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - Bitwa Regionów

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - Bitwa Regionów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaczyna przyjmować zgłoszenia do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Bitwa Regionów". Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: komisja będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Szkolenie z zamówień dla armii amerykańskiej - dla stowarzyszeń i urzędów

Szkolenie z zamówień dla armii amerykańskiej - dla stowarzyszeń i urzędów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla pracowników urzędów: gmin, miast lub starostw powiatowych oraz pracowników Centrów Obsługi Importera i Eksportera w Urzędach Marszałkowskich (COIE), Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) oraz stowarzyszeń przedsiębiorców, z zamówień dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce.