Aktualności

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja.

Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r. W naborze każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł. Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - Bitwa Regionów

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - Bitwa Regionów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaczyna przyjmować zgłoszenia do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Bitwa Regionów". Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: komisja będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Szkolenie z zamówień dla armii amerykańskiej - dla stowarzyszeń i urzędów

Szkolenie z zamówień dla armii amerykańskiej - dla stowarzyszeń i urzędów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla pracowników urzędów: gmin, miast lub starostw powiatowych oraz pracowników Centrów Obsługi Importera i Eksportera w Urzędach Marszałkowskich (COIE), Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) oraz stowarzyszeń przedsiębiorców, z zamówień dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce.

Fundacja LOTTO - konkurs pt.

Fundacja LOTTO - konkurs pt. "Patroni Roku 2021" - do 3.05.21 r.

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2021, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2021” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń.

II edycja programu Dzieci Kapitana Nemo

II edycja programu Dzieci Kapitana Nemo

Już 22 marca 2021 r. ruszamy z naborem wniosków do II edycji programu „Dzieci Kapitana Nemo”. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Często zadawanymi pytaniami.

Podwórko NIVEA - nabór do 15.05.21 r.

Podwórko NIVEA - nabór do 15.05.21 r.

Każde z Podwórek NIVEA ma wartość aż 250 000 PLNi dzięki nowoczesnym urządzeniom zachęca dzieci do aktywności oraz skłaniaje do spędzania czasu razem!

Zgłoszeni a lokalizacji: 15.03-14.05.202 1

POWER 4.1: „Opieka domowa na terenach wiejskich” - nabór do 17.05.21 r.

POWER 4.1: „Opieka domowa na terenach wiejskich” - nabór do 17.05.21 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-033/21 na skalowanie innowacji społecznej: „Opieka domowa na terenach wiejskich”. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza - Program dofinansowania zadań z obszaruwspieran ia szkolenia sportowego i współzawodnictw a młodzieży

Wniosk i można składać do 31.05.2021 r.

Budże t konkursu: 112,9 mln zł.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku

Polska Akcja Humanitarna: Pajacyk - nabór do 1.06.21 r.

Polska Akcja Humanitarna: Pajacyk - nabór do 1.06.21 r.

Polska Akcja Humanitarna (PAH) zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2021 w ramach programu
Pajacyk - Polska Akcja Humanitarna. Program skierowany jest do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego.
Zgłoszenia od 15 marca do 1 czerwca 2021.

Źródło: https://fundusze.ngo.pl/347947-pajacyk-wakacje-2021.html

Fundusz Patriotyczny - nabór wniosków do 24.04.21 r.

Fundusz Patriotyczny - nabór wniosków do 24.04.21 r.

Fundusz Patriotyczny: Zinicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 25 marca 2021 powołanyzostał Fundusz Patriotyczny, którego operatorem jest Instytut DziedzictwaMyśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego.

Fundacja Orlen - nabór wniosków do 28.04.21 r.

Fundacja Orlen - nabór wniosków do 28.04.21 r.

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

Zachować pamięć – program wspierania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Zachować pamięć – program wspierania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Dojście Hitlera do władzy, II wojna światowa, Holokaust, okupacja ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy i związana z tymi faktami trudna przeszłość relacji polsko-niemieckich to tematyka często poruszana podczas polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań młodzieży.

Projekty realizowane w tym obszarze stanowią ważny element pracy programowej PNWM. Dlatego PNWM oferuje specjalny program dotacyjny „Zachować pamięć”. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.