Aktualności

Nabór wniosków

Nabór wniosków "Niepodległa"

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2022 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2022 roku wynosi 3,5 mln zł.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Zapraszamy do składania wniosków. Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)

Część 1) Współpraca projektowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego „Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support) Część 1) Współpraca projektowa”.

Nabór wniosków w konkursach na rok 2022 Rządowego Programu PROO

Nabór wniosków w konkursach na rok 2022 Rządowego Programu PROO

Nabór wniosków do Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Wnioski można składać do 30.12.2021 r.

 

XII edycja Funduszu Naturalnej Energii

XII edycja Funduszu Naturalnej Energii

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ogłasza XII edycję Funduszu Naturalnej Energii. Od 30 listopada samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Pojedynczy grant, który można pozyskać, opiewa na kwotę do 10 000 zł. Łącznie GAZ-SYSTEM przeznaczy na inicjatywę ponad 400 tysięcy złotych. Nabór wniosków tylko w formie elektronicznej do 8.01.2022 r.

 

„Od wykluczenia do aktywizacji”

„Od wykluczenia do aktywizacji”

Pełna nazwa programu to „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Głównym jego celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki programowi podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy (...)" na rok 2022

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie konsultacji

Ogłoszenie konsultacji "Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z ngo (...)

Zgodnie z Uchwałą Nr 709/21 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ogłoszenia przeprowadzenia jego konsultacji, ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Programu.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2022 roku.

Możliwość odebrania żywności przez NGO z pobliskich sklepów Biedronka

Możliwość odebrania żywności przez NGO z pobliskich sklepów Biedronka

Informujemy przedstawicieli organizacji pożytku publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. 

Wieluńska Kawa z NGO

Wieluńska Kawa z NGO

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu zaprasza na wirtualne spotkanie z fundacjami i stowarzyszeniami powiatu wieluńskiego.