Aktualności

Nabór wniosków - EtnoPolska 2021

Nabór wniosków - EtnoPolska 2021

Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwow  kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Nabór wniosków w ramach Działania 2

Nabór wniosków w ramach Działania 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardowego jako operator programu "KULTURA" ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki".

Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosza konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków od 7.01.2021 r. do 22.01.2021 r.

Konkurs

Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Od zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

NIEPODLEGŁA - nabór wniosków na wydarzenia zaplanowane na 2021 rok

NIEPODLEGŁA - nabór wniosków na wydarzenia zaplanowane na 2021 rok

Biuro programu Niepodległa rozpoczęło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń zaplanowanych do realizacji w 2021 roku. Wsparcie jest przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości o odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021

Rada Państw Morza Bałtyckiego informuję o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility). Priorytetem w edycji 2021 jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

 

Ogłoszenie o likwidacji stow. zwykłego - Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty

Ogłoszenie o likwidacji stow. zwykłego - Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty

Podaje się do publicznej informacji, że uchwałą z dnia 27.12.2020 r. podjętą przez Walne Zebranie Członków stowarzyszenia zwykłego "Towarzystwa Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty"  (siedziba: os. Stare Sady 1/17, 98-300 Wieluń) podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji.

 

Nabór wniosków do programu

Nabór wniosków do programu "Sport dla wszystkich"

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu Sportdla Wszystkich.

III nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych

III nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych "Generator Dostępności"!

Do 18 grudnia 2020 r. trwa III tura naboru do Inkubatora.  To możliwość na rozwijanie nowatorskich w skali Polski pomysłów, które ułatwią funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.

Nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”

Nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2021 r.

Nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2021 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2021 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechnianiasportu dzieci i młodzieży. Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich.

Nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy

Nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać pocztą do dnia 28 grudnia 2020 r. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na załączonych formularzach. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogłoszeniem Programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2021 r.

 

  Urząd od 12 października 2020 r. jest niedostępny dla interesantów do odwołania.

Więcej informacji.