Aktualności

Materiały do pobrania dla grantobiorców

Materiały do pobrania dla grantobiorców

Jesteś organizacją pozarządową, która otrzymała dotację od Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert?

 

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - wsparcie realizacji w 2023 r. zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu

Starosta Wieluński ogłasza nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu – kadencja 2023 – 2026.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - współzaw. sportowe szkół ponadpodstawowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - współzaw. sportowe szkół ponadpodstawowych

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu organizacji i koordynacji współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzach imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - współzawodnictwo sportowe klubów wiejskich

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - współzawodnictwo sportowe klubów wiejskich

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu organizacji i koordynacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa sportowego klubów wiejskich Powiatu Wieluńskiego w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - rozwój, promocja, aktywizacja lok. społ.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - rozwój, promocja, aktywizacja lok. społ.

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznychw obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2023 roku.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - aktywizacja środowisk pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - aktywizacja środowisk pozarządowych

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresupromocji i aktywizacji środowisk pozarządowych Powiatu Wieluńskiego w 2023 roku.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.