Aktualności

Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych w dniu 3.10.20 r.

Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych w dniu 3.10.20 r.

W dniu 3 października 2020 roku w altanie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbyło się spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieluńskiego organizowane przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.

Ogłoszenie konsultacji

Ogłoszenie konsultacji "Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2021 z ngo (...)

Zgodnie z Uchwałą Nr 416/20 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ogłoszenia przeprowadzenia jego konsultacji, ogłasza się konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Programu.

Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w indywidualnych biegach

Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w indywidualnych biegach

23 września 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego szkół ponadpodstawowych w indywidualnych biegach przełajowych. 

5-lecie Grupy Obrzędowo-Śpiewaczej

5-lecie Grupy Obrzędowo-Śpiewaczej "RADUCZANIE"

25 września 2020 r. w Oberży Knieji odbył się Jubileusz 5-lecia Grupy Obrzędowo-Śpiewaczej „Raduczanie”.

Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych

Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu zaprasza do udziału w spotkaniu integracyjnym przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieluńskiego.

Wsparcie z ARiMR dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wsparcie z ARiMR dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Wieluńskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. o naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu na kadencję w latach 2020 – 2023. W dniu 21.03.2020 r. zakończono nabór kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 12 października 2020 r. do odwołania.

Więcej informacji