Herb Powiatu Wieluńskiego

Na podstawie
§ 3. Uchwały Nr XXX/234/01 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 26.06.2001r. w sprawie ustanowienia formy samorządowych tablic urzędowych i wjazdowych oraz pieczęci urzędowych, § 4. pkt. 5 Regulaminu używania Herbu i symbli Powiatu Wieluńskiego

-  Herb Powiatu może być używany w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Powiatu Wieluńskiego.

Warunkiem uzyskania zgody na używanie Herbu Powiatu Wieluńskiego jest wniosek o zgodę na używanie Herbu Powiatu Wieluńskiego tj. przedstawienie projektu danego wydarzenia, imprezy, uroczystości, itp. z prośbą o zgodę na użycie Herbu Powiatu Wieluńskiego, lub objęcie Honorowym Patronatem Starosty Wieluńskiego.

Aby zapobiec błędnemu używaniu Herbu prosimy o przesyłanie wniosku oraz przygotowywanych materiałów informacyjno - promocyjnych do akceptacji drogą elektroniczną, na adres: starostwo@powiat.wielun.pl, albo pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98 - 300 Wieluń.

Herb do pobrania

Pliki do pobrania

pobierz herb.jpg