Herb Powiatu Wieluńskiego

Herb Powiatu Wieluńskiego został ustanowiony - Uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr III/16/98 z dnia 16.12.1998 r. w sprawie ustanowienia herbu powiatu wieluńskiego, opisany w Księdze Tożsamości Powiatu Wieluńskiego. O używaniu herbu stanowi Uchwała Nr XXXVII/294/02 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 26.02.2002 r. tj. Załącznik nr 4 do Uchwały - Regulamin Używania Herbu i Symboli Powiatu Wieluńskiego.

-  Herb Powiatu może być używany w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Powiatu Wieluńskiego.

Warunkiem uzyskania zgody na używanie Herbu Powiatu Wieluńskiego jest wniosek o zgodę na używanie Herbu Powiatu Wieluńskiego tj. przedstawienie projektu danego wydarzenia, imprezy, uroczystości, itp. z prośbą o zgodę na użycie Herbu Powiatu Wieluńskiego, lub objęcie Honorowym Patronatem Starosty Wieluńskiego.

Aby zapobiec błędnemu używaniu Herbu prosimy o przesyłanie wniosku oraz przygotowywanych materiałów informacyjno - promocyjnych do akceptacji drogą elektroniczną, na adres: starostwo@powiat.wielun.pl, albo pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98 - 300 Wieluń.

Herb do pobrania