Oddział Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wzory operatów do pobrania TUTAJ.