Jednostki organizacyjne

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
ul. Nadodrzańska 4, 98-300 Wieluń
tel.: 43 886 04 64
e-mail: sekretariat@1.lowielun.eu
strona internetowa: www.lowielun.eu
dyrektor: Zbigniew Wiśniewski

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 04 75
strona internetowa:www.korczak.pl
dyrektor: Renata Tatara
 
Zespół Szkół nr 1
ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 35 56
strona internetowa: www.zs1.wielun.pl
dyrektor: Elżbieta Urbańska-Golec
 
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 49 80
e-mail: dlugosz.wielun@wp.pl
strona internetowa: www.dlugosz.wielun.pl
dyrektor: Dariusz Kowalczyk
 
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika
ul. Sieradzka 54, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 46 32
strona internetowa: www.kopernik.wielun.pl
dyrektor: Ewa Oroń
 
Zespół Szkół Specjalnych
ul. R. Traugutta 12, 98-300 Wieluń
tel.: 43 821 89 86
e-mail: zs5wielun@op.pl
strona internetowa: www.zsswielun.szkolnastrona.pl
dyrektor: Katarzyna Wyrębak
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach
Gromadzice 49, 98-310 Czarnożyły
tel.: 43 841 62 92
e-mail: sekretariat@gromadzice.pl
strona internetowa: www.soszwgromadzice.edupage.org
dyrektor: Barbara Mazur
 
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu
ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 99 27
strona internetowa: www.bursa.wielun.pl
dyrektor: Barbara Cichecka
 
Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 01 10
dyrektor: Magdalena Wicher
 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 87 80
strona internetowa: www.pmdkis-wielun.pl
dyrektor: Jerzy Nowakowski
 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń
tel. 43 843 80 59;
e-mail: sekretariat@pcuwwielun.pl
dyrektor: Sławomir Kaftan
 
Dom Dziecka im. Św Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach
Komorniki 30, 98-345 Mokrsko
tel.: 43 841 18 25
e-mail: d_d@hot.pl
strona internetowa: www.domdzieckakomorniki.com
dyrektor: Katarzyna Olejnik
 
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek
telefon: 43 841 50 60
strona interentowa: www.dpsskrzynno.pl
dyrektor: Emilia Łaniewska
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
ul. Śląska 23; 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 14 90
e-mail: sekretariat@pcpr-wielun.pl
strona interentowa: www.pcpr-wielun.pl
dyrektor: Beata Korczewska
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu
ul. Śląska 23 a, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 45 20
strona internetowa: www.poradnia.wielun.pl
dyrektor: Barbara Puchała
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
ul. Sieradzka 56a, 98-300 Wieluń
tel: 43 843 47 33
strona internetowa: www.wielun.praca.gov.pl
dyrektor: Beata Pilarczyk
 
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń
tel. 43 843 14 50;
kierownik: Bartłomiej Panek
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń
tel. 43 840 68 00
e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
strona internetowa: www.szpital-wielun.pl
dyrektor: Anna Freus