Jednostki organizacyjne

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Nadodrzańska 4
tel. 043 886 04 64 do 66, fax. 043 886 04 67
e-mail: sekretariat@1.lowielun.eu
strona internetowa: www.lowielun.eu
dyrektor szkoły: Zbigniew Wiśniewski

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 043 843 04 75, fax. 043 843 04 75
strona internetowa: www.korczak.wielun.pl
dyrektor szkoły: Renata Tatara
 
Zespół Szkół nr 1
98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 32
tel/fax: 43 843 35 56
strona internetowa: www.zs1.wielun.pl
dyrektor szkoły: Elżbieta Urbańska-Golec
 
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12
tel. 043 843 49 80, fax. 043 843 49 80
e-mail: dlugosz.wielun@wp.pl
dyrektor szkoły: Dariusz Kowalczyk
 
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika
98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 54
tel. (043) 843 46 32, fax. (043) 843 44 14
strona internetowa: http://kopernik.wielun.pl
dyrektor szkoły: Kamila Prange
 
Zespół Szkół Specjalnych
98-300 Wieluń, ul. R. Traugutta 12
tel./fax: 43 821 89 86;
e-mail: zs5wielun@op.pl
strona internetowa: www.zsswielun.szkolnastrona.pl
dyrektor szkoły: Katarzyna Wyrębak
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach
Gromadzice 49, 98-310 Czarnożyły
tel/fax 043 841 62 92;
e-mail: sekretariat@gromadzice.pl
strona internetowa: bip-soszw.powiat.wielun.pl
dyrektor ośrodka: Mirosław Kubiak
 
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu
ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń
tel. 043 843 99 27;
strona internetowa: http://wielun.bursa.glt.pl
dyrektor: Barbara Cichecka
 
Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Śląska 23 a, 98 - 300 Wieluń
tel/fax 043 843 01 10
dyrektor: Magdalena Wicher
 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń
tel./fax 43 843 87 80
strona internetowa: http://www.pmdkis-wielun.pl
dyrektor: Jerzy Nowakowski
 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń
tel. 43 843 80 59;
e-mail:zeas@post.pl
dyrektor: Sylwester Kaczmarek
 
Dom Dziecka im. Św Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach
Komorniki 30, 98-345 Mokrsko
tel/fax 043 841 18 25
e-mail: d_d@hot.pl
strona internetowa:domdzieckakomorniki.com
dyrektor: Katarzyna Olejnik
 
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek
telefon: 43 841 50 60;
fax. 43 841 50 60 w 14
strona interentowa: www.dpsskrzynno.pl
dyrektor:Emilia Łaniewska
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
ul. Śląska 23; 98-300 Wieluń
tel/fax 043 843 14 90
strona interentowa: www.pcpr-wielun.pl/WordPress/
dyrektor: Danuta Drutowska
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu
ul. Śląska 23 a, 98-300 Wieluń
tel.: 043 843 45 20;
strona internetowa: www.poradnia.wielun.pl
dyrektor poradni: Barbara Puchała
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
ul. Sieradzka 56a, 98-300 Wieluń
tel: 43 843 47 33;
dyrektor: Beata Pilarczyk
 
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń
tel. 043 843 14 50;
strona internetowa: https://bip.pzdwielun.pl/
kierownik: Alicja Krzemień
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń
tel. 43 840 68 00
e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
strona internetowa: https://www.szpital-wielun.pl/
dyrektor: Janusz Atłachowicz
 
 
 
 
 
 

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.