Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98 - 300 Wieluń
Tel. 43 843 42 80
Fax. 43 843 42 63
E-mail: starostwo@powiat.wielun.pl

 

Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.