Ekopracownia „Mikroświat – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu”

Dodano: 24 października 2022

Ekopracownia „Mikroświat – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu”

Zadanie pn. Utworzenie ekopracowni Mikroświat – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 55 600 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 50 000 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt i różnorodne środki
dydaktyczne, aby proces lekcyjny był ciekawszy i zwiększała się ciekawość ucznia stanowiąca
niezbędny warunek gwarantujący pełne poznanie wiedzy, zrozumienie i przyswojenie oraz
umiejętne wykorzystanie w życiu codziennym. Pracownia przyczyni się do
kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej. Odpowiednie rozmieszczenie stolików
trapezowych umożliwia tworzenie różnorodnych kombinacji pracy zespołowej uczniów oraz
efektywne prowadzenie zajęć florystycznych.

Pracownia, ma charakter laboratoryjno-ekologiczny. Uczniowie będą w niej pracować metodą
projektów, badań i doświadczeń.

Zielone ściany - czyli efektowny, ogród wertykalny w pomieszczeniach to coraz popularniejszy
sposób na przedstawienie kolekcji roślin, które będą wykorzystywane również do dekoracji
florystycznych i do nauki rozpoznawania ich przez uczniów. To nie tylko modernistyczny styl
ozdabiania ściany, ale przede wszystkim możliwość poprawienia mikroklimatu w sali lekcyjnej.
Dodatkowo zielona ściana zwiększy dekoracyjność klasy

Zalety ogrodów wertykalnych:

· zielona ściana filtruje zanieczyszczenie z powietrza i tworzy naturalny ekosystem,

· regulacja poziomu wilgotności powietrza,

· redukcja ilości kurzu w powietrzu,

· efektowny element wystroju wnętrz, "żywy obraz".

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Pliki do pobrania

pobierz Informacja.doc