LabScience w Korczaku

Dodano: 29 czerwca 2020

Powiat Wieluński jest laureatem konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu utworzono pracownię edukacyjną pod nazwą: „LabScience w Korczaku”.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.08.2020 r. Koszt całkowity zadania wynosi 52 111,00 zł, 89,34% wartości Projektu jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość dofinansowania Zadania wynosi 46 556,00 zł. 

W ramach projektu utworzono pracownię edukacyjną wyposażoną w nowoczesne urządzenia i systemy odnawialnych źródeł energii o charakterze badawczym i doświadczalnym, gdzie prowadzone będą warsztaty i lekcje profilaktyki z nauk ścisłych.

www.zainwestujwekologie.pl