Budowa chodnika i zjazdów w miejscowości Ożarów

Dodano: 31 lipca 2020

Budowa chodnika i zjazdów w miejscowości Ożarów

W miejscowości Ożarów zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 4514E.

Przebudowa polegała na wykonaniu chodnika wraz ze zjazdami i krawężnikami na odcinku 947 m.

Termin zakończenia prac zaplanowany był na 31 maja 2021 r. jednak wykonawca zakończył roboty wcześniej. Wartość inwestycji to 307 500 zł, finansowana ze środków własnych Powiatu Wieluńskiego.