Inspektor Ochrony Danych

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obowiązujących aktów prawnych o ochronie danych osobowych.

3. Przeprowadzanie systematycznych kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wewnętrznymi aktami normatywnymi.

4. Prowadzenie nadzoru w zakresie nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

5. Prowadzenie rejestrów zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych z wyjątkiem zbiorów zastrzeżonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w temacie rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie.

7. Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych.

8. Zapewnienie niezawodności zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo informacji.

9. Podejmowanie działań zgodnych z obowiązującymi w Starostwie instrukcjami w sytuacji naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

10. Tworzenie, modyfikacja i wdrażanie procedur związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa informacji.

 

Dane kontaktowe IOD: tel.: 727931623