Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

 

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1.       Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

2.       Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obowiązujących aktów prawnych o ochronie danych osobowych.

3.       Przeprowadzanie systematycznych kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wewnętrznymi aktami normatywnymi.

4.       Prowadzenie nadzoru w zakresie nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

5.       Prowadzenie rejestrów zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych z wyjątkiem zbiorów zastrzeżonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6.       Współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w temacie rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie.

7.       Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych.

8.       Zapewnienie niezawodności zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo informacji.

9.       Podejmowanie działań zgodnych z obowiązującymi w Starostwie instrukcjami
w sytuacji naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

10.       Tworzenie, modyfikacja i wdrażanie procedur związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa informacji.

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.