Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów - Emanuelina

Dodano: 19 października 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów - Emanuelina

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji: 7 211 899,49 PLN

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 5 048 329,00 PLN

Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina odc. Drobnice-Raduczyce i odc. Dębiec-Niemierzyn polega na:

  • poszerzeniu jezdni do 5,5m,
  • położeniu dwóch warstw nawierzchni: wyrównawczej śr.grub. 4cm i ścieralnej gr. 5cm,
  • umocnieniu poboczy destruktem i skropieniu emulsją asfaltową,
  • wykonaniu przy istniejących przystankach peronów z kostki,
  • wyposażeniu przejść dla pieszych w aktywne znaki D6 oraz ustawieniu radarów ze znakiem informującym o prędkości pojazdu na wjazdach do miejscowości Drobnice i Skrzynno,
  • wykonaniu odwodnienia nawierzchni do istniejących rowów.

 

Termin realizacji: 30.04.2022r.