Rządowy Fundusz Polski Ład

Przebudowa drogi na odcinku o łącznej dł. 1,776 km. Przebudowa obejmuje m.in. wykonanie właściwej konstrukcji podbudowy, jezdni, chodnika, poboczy, zjazdów na posesje, wykonanie odwodnienia: rowy kryte, otwarte, przepusty pod zjazdami, oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo użytkowników, zmniejszy koszty utrzymania, zmniejszy się czas dojazdu do nieruchomości, zwiększy się płynność ruchu, zmniejszy zużycie paliwa.

Całkowita wartość zadania wynosi: 4.974.254,88 zł