Przedsiębiorczy budżet domowy

Nie każdy jest przedsiębiorcą, ale każdy w mniejszym lub większym zakresie zarządza pieniędzmi. Przedsiębiorcze podejście do budżetu domowego przydaje się zwłaszcza w niepewnych i niespokojnych czasach.

Przedsiębiorczość kojarzy się przede wszystkim z prowadzeniem własnej firmy. Pojęcie to ma jednak znacznie szersze znaczenie i oznacza gotowość i zdolność do rozwiązywania problemów oraz umiejętność podejmowania ryzyka i wysiłku w celu wykorzystania pojawiających się szans i okazji. Tak rozumiana przedsiębiorcza postawa przydaje się w wielu dziedzinach życia, również zarządzania finansami osobistymi.

Wielu osobom prowadzenie budżetu domowego kojarzy się z zapisywaniem wszystkich wydatków. Wiedza o tym, na co idą nasze pieniądze rzeczywiście jest podstawą zarządzania finansami osobistymi, ale stanowi zaledwie pierwszy krok. Żeby mówić o prawdziwie przedsiębiorczym budżecie domowym trzeba pójść dalej. Na podstawie wiedzy o naszych przychodach i wydatkach należy kreatywnie i odpowiedzialnie podejmować decyzje i planować przyszłe działania.

Podstawą przedsiębiorczego budżetu jest zaplanowanie wydatków z góry i trzymanie się wyznaczonych celów. Aby to osiągnąć należy ustalić jaką kwotę miesięcznie przeznaczamy na najważniejsze potrzeby i zobowiązania, ile oszczędzamy i inwestujemy, a ile wydajemy na rozrywkę i przyjemności. Trzeba zrobić to w taki sposób, by budżet się równoważył, albo miał nadwyżkę. Nie da się budować lepszej przyszłości finansowej, gdy w długim terminie wydaje się więcej niż zarabia.

Podstawowe potrzeby stanowią zwykle największe pozycje w domowym budżecie. W przeciętnym polskim gospodarstwie domowym ok. 25 proc. środków przeznaczanych jest na żywność, 20 proc. na utrzymanie mieszkania i koszty energii, a ok. 10 proc. na potrzeby transportowe. Proporcje te jednak mogą się bardzo różnić w zależności od stylu życia i wysokości zarobków. Oszczędności na wydatkach z tej grupy nie są proste, ale mogą dać bardzo duże rezultaty. Rezygnacja z jazdy samochodem na rzecz roweru czy komunikacji miejskiej może przynieść kilkaset złotych miesięcznie, podobnie regularne gotowanie w domu zamiast stołowania się na mieście.

Bardzo ważne, żeby już na początku miesiąca określić jaki odsetek pieniędzy oszczędzamy. Najlepiej od razu przelać konkretne kwoty na jeden lub kilka rachunków oszczędnościowych. Jeżeli oszczędzamy na kilka celów to dobrze, żeby pieniądze się nie mieszały. W ten sposób unikniemy zamieszania i pokusy wydawania pieniędzy przeznaczonych na inny cel.

Przedsiębiorcze podejście do finansów osobistych zakłada również aktywne poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów. Przy jednoczesnym utrzymywaniu w ryzach wydatków. Dzięki temu możemy akumulować nadwyżki kapitału, by budować tzw. poduszkę finansową. Według ekspertów każde gospodarstwo domowe powinno dysponować na czarną godzinę kwotą, która wystarczy na co najmniej 6-miesięczne utrzymanie. Pieniądze te najlepiej trzymać na oprocentowanej lokacie w banku. Jeżeli dysponujemy jeszcze większymi oszczędnościami, to nadwyżki nad kwotę poduszki finansowej możemy zainwestować. W ten sposób, godząc się na pewne ryzyko, dajemy sobie szansę na osiągnięcie wyższych zysków z kapitału.

Podsumowując przedsiębiorcze podejście do finansów osobistych zakłada, że budżetem domowym będziemy zarządzać tak, jakby to było przedsiębiorstwo. Dobra księgowość stanowi podstawę sukcesu każdej firmy i gwarantuje zyski udziałowcom. Podobnie sprawne zarządzanie rodzinnymi finansami przyniesie korzyści wszystkim domownikom.

Tekst powstał w ramach projektu edukacyjnego „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”. Więcej informacji o projekcie na stronie www.przedsiebiorczydzek.pl

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl