20 lutego 2024

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - współzaw. sportowe szkół ponadpodst.

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu organizacji i koordynacji współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzach imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - współzaw. sportowe klubów wiejskich
20 lutego 2024

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - współzaw. sportowe klubów wiejskich

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu organizacji i koordynacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa sportowego klubów wiejskich Powiatu Wieluńskiego w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - promocja i aktywizacja środowisk pozarz.
20 lutego 2024

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - promocja i aktywizacja środowisk pozarz.

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu wieluńskiego z zakresu zakresu promocji i aktywizacji środowisk pozarządowych Powiatu Wieluńskiego w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów jednostek oświatowych
20 lutego 2024

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów jednostek oświatowych

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Wieluniu i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gromadzicach

Konsultacje społeczne
19 lutego 2024

Konsultacje społeczne

Ogłasza się konsultacje w sprawie przyjęcia projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieluńskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2024 r.”

 

Beztroskie ferie - sprawdź porady UOKiK i ECK
26 stycznia 2024

Beztroskie ferie - sprawdź porady UOKiK i ECK

Ferie tuż-tuż, a nasze porady już, już.

Zobacz pozostałe aktualności