Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w Badmintonie Licealiada 2021/22
21 października 2021

Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w Badmintonie Licealiada 2021/22

W dniach 19 i 20.10.2021 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego Szkół Ponadpodstawowych w badmintonie w ramach Licealiady 2021/22.
Zarówno w rywalizacji dziewcząt,  jak i chłopców, wygrały reprezentacje Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu awansując do Finałów Mistrzostw Województwa, które odbędą się 28.10.2021 r. w Łodzi.

Łódzki Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych
20 października 2021

Łódzki Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych

W dniu 07.10.2021 r. odbył się Łódzki Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych.

Ogłoszenie konsultacji
20 października 2021

Ogłoszenie konsultacji "Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z ngo (...)

Zgodnie z Uchwałą Nr 680/21 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 20.10.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu "Programu współpracy Powiatu Wieluńskiegow roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" oraz ogłoszenia przeprowadzenia jego konsultacji ogłasza się konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Programu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
20 października 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2022 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów - Emanuelina
19 października 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów - Emanuelina

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji: 7 211 899,49 PLN

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 5 048 329,00 PLN

Spotkanie dot. budowy linii łączącej linię kolejową nr 131 z linią kolejową nr 181
04 października 2021

Spotkanie dot. budowy linii łączącej linię kolejową nr 131 z linią kolejową nr 181

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Łódzkiego opracowuje Studium Planistyczno-Prognostyczne dla Projektu pn. „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)”. Celem Projektu jest rozwiązanie problemu braku dogodnego połączenia kolejowego pomiędzy Wieluniem (miastem o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys.) a Łodzią (miastem wojewódzkim z siedzibą Sejmiku). Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wykorzystanie istniejących odcinków linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice oraz linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew oraz budowę nowego odcinka linii kolejowej łączącej linię kolejową nr 131 z linią kolejową nr 181.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi
28 września 2021

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi

Od marca 2018 r. rozpoczął swoją działalność Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, w ramach którego świadczona jest bezpłatna pomoc dzieciom z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) oraz ich rodzicom/opiekunom, zamieszkującym na terenie województwa łódzkiego.

Świadczenia oferowane w ramach działalności Punktu obejmują wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD, zakończonych wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej zawierającej m.in. szczegółowe zalecenia dla rodziców/opiekunów do pracy z dzieckiem.

Informacje o Wojewódzkiej Karcie Rodzin Wielodzietnych
28 września 2021

Informacje o Wojewódzkiej Karcie Rodzin Wielodzietnych

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty. Program obowiązuje od dnia 17 maja 2020 r.

Informacje o Karcie Seniora Województwa Łódzkiego
28 września 2021

Informacje o Karcie Seniora Województwa Łódzkiego

Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

·         promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,

·         wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,

·         zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,

·         umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz przedsiębiorstwa.

Hazard - nie daj się wciągnąć
10 września 2021

Hazard - nie daj się wciągnąć

Akcja edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję” wystartowała w 2018 r. Początkowo była skierowana do młodzieży, studentów, rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne były realizowane przez wszystkie izby administracji skarbowych we współpracy z kuratoriami wojewódzkimi.

10 września 2021

"Kolorowy balkon" i "Ogrody i ogródki województwa łódzkiego" - przedłużony termin

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konkurs „Kolorowy balkon” oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego” do dnia 30 września 2021 r. Konkursy propagują ideę bioróżnorodności poprzez inspirowanie wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez upiększanie balkonów, działek i przydomowych ogródków kwiatami, roślinami miododajnymi oraz roślinami ziołowo-warzywno-owocowymi.

Zobacz pozostałe aktualności