14 czerwca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2024 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
14 czerwca 2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2024 roku.

Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery
14 czerwca 2024

Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery

Za nami kolejny Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery, którego organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Urząd Miasta i Gminy Osjaków.

III Powiatowy Rajd Rowerowy
28 maja 2024

III Powiatowy Rajd Rowerowy

23 maja br. odbył się III Powiatowy Rajd Rowerowy - integracja środowisk samorządowych powiatu wieluńskiego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
24 maja 2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zobacz pozostałe aktualności