Komunikaty

Zamknięcie punktu konsultacyjnego

Zamknięcie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi informuje o zamknięciu z dniem 17.03.2020 r. Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu do odwołania.

Zapraszamy do kontaktów e-mail: doradztwo@wfosigw.lodz.pl lub telefonicznego: 42 208 20 91

Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieluńskiego od dnia 12.10.2020 r. do odwołania.

Dni wolne od pracy w Starostwie Powiatowym w 2021 r.

Dni wolne od pracy w Starostwie Powiatowym w 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Starosty Wieluńskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w dniach 4 czerwca 2021 r. i 24 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie nieczynne.

Informacja o szczepieniach przeciw COVID-19

Informacja o szczepieniach przeciw COVID-19

Starostwo Powiatowe w Wieluniu informuje, że przy współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „BOMED” w Wieluniu, z dniem 04.05.2021 r. uruchamia Powszechne Punkty Szczepień na terenie powiatu wieluńskiego.

Odwołanie ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego

Odwołanie ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego

Z dniem 4 maja 2021 r. odwołuje się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną i telefoniczną. 

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 28 dni od daty opublikowania ogłoszenia osobiście lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 126 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu, oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.