Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: 12 października 2020

Zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieluńskiego od dnia 12.10.2020 r. do odwołania.

Zawiesza się działalność punktów znajdujących się w:

 • Wierzchlesie, ul. Szkolna 48 (budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Wierzchlesie);
 • Konopnicy, ul. Rynek 15 (budynek Urzędu Gminy w Konopnicy);
 • Pątnowie 50a (budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie);
 • Osjakowie, ul. Częstochowska 22 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Osjakowie);
 • Wieluniu, ul. Piłsudskiego 6 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego
  w Wieluniu);
 • Łyskorni 55 (budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni).

Ustala się, że w okresie zawieszenia działalności punktów, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.