ARiMR - trwa nabór wniosków na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami

Dodano: 18 stycznia 2022

Do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków na:

"Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych".

O dofinansowanie mogą ubiegać sie rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzen chroniących wody przed azotanami.

Więcej informacji: Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź, tel.: 42 671 97 87 lub 668 613 159.