Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego od 25.01.22 r. do 28.02.22 r.

Dodano: 24 stycznia 2022

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego od 25.01.22 r. do 28.02.22 r.

Wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od 25 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.

Poniżej wykaz telefonów.

Informujemy, że w kontakcie z urzędem można korzystać z:

ePUAP ( /1017/skrytka ),
Elektronicznej Skrzynki Podawczej (pzwielun.peup.pl ),
oraz adresu mailowego (starostwo@powiat.wielun.pl ).

 telefonicznie:

Wydział Architektury i Budownictwa: 43 843 79 08, 843 79 09, 843 79 12, 843 79 15, 843 79 43, 843 79 47

 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji: 43 843 79 16, 843 79 49, 843 79 36, 843 79 45, 843 79 58 

Wydział Finansowo-Księgowy 43 843 79 41, 843 79 13 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Ewidencja gruntów i budynków: Gminy: Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Osjaków, Skomlin - 43 843 79 07 

Gminy: Wieluń obszar miejski, Wieluń obszar wiejski, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas -  43 843 79 20

 Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego - 43 843 79 21 

Sprawy gospodarki nieruchomościami - 43 843 79 56

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu - 43 843 39 19

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:

rejestracja pojazdów - 43 843 79 28, 843 79 55 

prawa jazdy - 43 843 79 27 

wyrejestrowanie pojazdów, zgłaszanie zbycia pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych - 43 843 79 57

Wydział Organizacyjno-Prawny i Nadzoru: 43 843 79 14

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa: 43 843 79 29 

Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych: 43 843 79 44

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 43 843 79 31, 843 79 52, 843 79 26