80. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Dodano: 21 września 2020

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej

W dniu 20 września w Wieluniu obchodziliśmy 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej poświęconą komisarzowi Straży Granicznej kapitanowi Stanisławowi Mikulskiemu, który od 1930 roku aż do wybuchu II wojny światowej mieszkał w Wieluniu. Kpt. Stanisław Mikulski został zamordowany w Katyniu.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w intencji kp. Stanisława Mikulskiego, a także poległych i zamordowanych strażników granicznych w okresie II wojny światowej.

Po części sakralnej poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Wielunia przemaszerowali na plac Jagieloński gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. Wartę honorową wystawiła 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej oraz Stowarzyszenie Historyczne „Bataliony Obronny Narodowej”. Wciągnięto flagę państwową na maszt, odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrali: Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, w imieniu Starosty Wieluńskiego Marka Kielera głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek, dr Tomasz Greniuch naczelnik IPN w Opolu, dr Ksawery Jasiak, wielunianin, inicjator uczczenia kpt. Stanisława Mikulskiego, pracownik naukowy z IPN we Wrocławiu Delegatura w Opolu, Leszek Olszewski wnuk kpt. Stanisława Mikulskiego.

Po przemówieniach nastąpiło posadzenie dębu pamięci oraz odsłonięcie i poświęcenie przez ks. Adriana Dratwę pamiątkowej tablicy zamordowanemu w Katyniu w kwietniu 1940 r. Komisarzowi Służby Granicznej Stanisławami Mikulskiemu w ramach ogólnopolskiego projektu pt. Katyń – ocalić od zapomnienia.

W trakcie uroczystości wręczono też odznaczenie i wyróżnienie. Medal za zasługi w popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic otrzymał dr. Ksawery Jasiak. Z kolei Stowarzyszenie Historyczne "Bataliony Obrony Narodowej" otrzymało wyróżnienie Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Straży Granicznej.

W uroczystościach brali udział: wnuk kpt. Stanisława Mikulskiego Leszek Olszewski wraz z małżonka, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, w imieniu Starosty Wieluńskiego Marka Kielera - Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Tomasz Lewiński, Komendant Powiatowej Policji podinsp. Zbigniew Morawski, dr Tomasz Greniuch naczelnik IPN w Opolu, dr Ksawery Jasiak pracownik naukowy z IPN we Wrocławiu Delegatura w Opolu, żołnierze 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, strażnicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obronny Narodowej” oraz mieszkańcy Wielunia.

Po zakończonej uroczystości odbyła się dystrybucja publikacji IPN autorstwa dra Ksawerego Jasiaka pt. Ofiara Zbrodni Katyńskiej. Kpt. Stanisław Mikulski ps. „Schwarzberg" komisarz Staży Granicznej (1890-1940).

Organizatorami uroczystości byli Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu Delegatura w Opolu oraz Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 12 października 2020 r. do odwołania.

Więcej informacji