program "Bankowcy dla edukacji"

program

Program „Bankowcy dla Edukacji" to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Partnerami Programu BdE jest ponad 400 samorządów terytorialnych w tym także Powiat Wieluński, które podpisały porozumienia o współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości na rzecz podnoszenia wiedzy ekonomicznej dzieci, młodzieży, studentów i seniorów.  W związku z dołączeniem do programu prezentujemy mieszkańcom ciekawe informacje, artykuły czy filmy edukacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa, finansów osobistych oraz gospodarki elektronicznej.
Ponieważ październik był miesiącem Seniorów poniższy tekst skierowany jest właśnie do tej grupy.