Zmiana przepisów dotyczących obowiązku rejestracji pojazdów i nakładania kar administracyjnych

Dodano: 12 grudnia 2023

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku rejestracji pojazdów i nakładania kar administracyjnych od 01.01.2024 r.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Wieluniu Informuje, że od dnia 01.01.2024 r. właściciel pojazdu będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

·       nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

·       dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

·       sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin, będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

·       W przypadku gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Znika możliwość zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji!

Wysokość kar w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających ze zmiany przepisów.

·       Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni (dotyczy wszystkich właścicieli z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł..

W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 1000  zł.

·       Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 2000 zł.

·       Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

 

Wysokość kar administracyjnych od dnia 01.01.2024 r.

✅ 250 zł za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni.

✅ 500 zł. za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni.

✅ 1000 zł. za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni.

✅ 1000 zł.  za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

✅ 2000 zł. za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.