Beneficjenci wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dodano: 25 października 2021

Beneficjenci wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

W dniu 25 października 2021 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się spotkanie posła na Sejm RP Pawła Rychlika z przedstawicielami samorządów z powiatów: wieluńskiego i pajęczańskiego. Starosta wieluński Marek Kieler powitał wszystkich zebranych, a następnie poseł na Sejm RP Paweł Rychlik poinformował że w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kolejne rządowe środki - ponad 92 mln zł trafią niedługo do naszego powiatu. Gratulując włodarzom gmin inicjatywy i pomyślnie napisanych wniosków w asyście radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Edwarda Kiedosa, starosty wieluńskiego Marka Kielera, wicestarosty Krzysztofa Dziuby wręczył symboliczne czeki oznajmiające przyznaną dotację. Środki finansowe, które otrzyma dziewięć gmin z powiatu wieluńskiego oraz Powiat Wieluński spotrzebowane będą na wiele nowych inwestycji takich jak.: poprawienie jakości dróg, nowe infrastruktury wodno - kanalizacyjne, sale gimnastyczne a także nowe ośrodki kultury. Dofinansowanie na te zadania zapewnia - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Środki finansowe będą bardzo pomocne i tym samym zwiększą komfort życia mieszkańców. Symboliczne czeki otrzymali również przedstawiciele gmin: Działoszyn, Pajęczno, Sulmierzyce i Siemkowice.

Nazwy zadań i kwoty dofinansowania:

Gmina Biała:
7 650 000 zł - Budowa sal gimnastycznych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Naramicach i Młynisku w Gminie Biała.

Gmina Czarnożyły:
4 650 000 zł – Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły.
5 700 000 zł - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły.

Gmina Konopnica:
1 900 000 zł – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś.
6 650 000 zł – Budowa kładki na rzece Oleśnica w ciągu drogi gminnej nr 114212E wraz z przebudową dróg w miejscowości Mała Wieś.

Gmina Mokrsko:
9 000 000 zł – Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Komorniki - Lipie oraz Orzechowiec - Poręby - Komorniki.

Gmina Osjaków:
5 035 000 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raduczyce, Dębina, Felinów i Osjaków i zbiornika uśredniającego dla ścieków i osadów dowożonych.
2 470 000 zł – Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulicy Wieluńskiej i Spacerowej w Osjakowie.
1 495 000 zł – Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą.

Gmina Ostrówek:
4 789 588 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice- II etap.
2 685 000 zł – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku.
3 029 916 zł – Przebudowa drogi gminnej nr 114055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów.

Gmina Pątnów:
6 330 700 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice.
622 000 zł – Przebudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów – Warszawka.

Gmina Skomlin:
7 533 135 zł – Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie.

Gmina Wierzchlas:
2 838 800 zł – Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Wierzchlas.
5 560 350 zł – Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie.

Powiat Wieluński:
9 790 432 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 4512E Toplin – Mokrsko przez miejscowość Wróblew wraz z budową zjazdów.
4 852 678 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 4531E w miejscowości Małyszyn.

Gmina Działoszyn:
9 000 000 zł – Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie.

Gmina Pajęczno:
3 166 293,19 zł – Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno.
2 523 913,77 zł – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie.
3 009 350,69 zł – Budowa bazy rekreacyjno-edukacyjnej na terenie Parku 1000-lecia w Pajęcznie.

Gmina Sulmierzyce:
2 960 184 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w miejscowości Sulmierzyce.
2 125 000 zł – Budowa budynku kuchni przy żłobku w miejscowości Sulmierzyce.
2 850 000 zł – Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce.

Gmina Siemkowice:
6 750 000 zł – Rewitalizacja Zabytkowego Dworu Obronnego i Parku w Siemkowicach.