Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dodano: 03 września 2021

Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbyło się Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022.

Po przywitaniu zebranych gości przez pana Jerzego Nowakowskiego – dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, głos zabrał Starosta Wieluński Marek Kieler, który życzył sukcesów w nowym roku szkolnym i wyraził nadzieję, że ubiegnie on na nauce stacjonarnej.

W trakcie inauguracji głos zabrali również: Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu Cezariusz Mostowski oraz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Jaźwiec.

Podczas uroczystości wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dwójce nauczycieli: z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu i z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

Władze powiatu podziękowały pani Marii Mikodzie, która pełniła obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w ubiegłym roku szkolnym.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej przedstawił zmiany na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych.

W roku szkolnym 2021/2022 zmiany przedstawiają się one następująco:

W Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu:

- Mariusz Wróbel obejmie stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu do dnia 30.06.2022 r.,

- Monika Włodarczyk obejmie stanowisko Wicedyrektora do 31.08.2022 r.,

- Marlena Piojda obejmie stanowisko Kierownika szkolenia praktycznego do 31.08.2022 r.

W Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu:

- Mariusz Pałka obejmie stanowisko Zastępcy kierownika warsztatów szkolnych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gromadzicach:

- Marzena Kaczmarek obejmie stanowisko Kierownika internatu.

 

Uroczystości zakończył występ wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.