Podsumowanie wydarzeń w 2022 roku

Podsumowanie wydarzeń w 2022 roku

Rada Powiatu w Wielunia na posiedzeniu w dn. 27 lutego 2023 r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wydarzeń organizowanych w 2023 r. przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu.

Sprawozdania zamieszczono w plikach znajdujących się pod tekstem.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów.