Ankieta w sprawie"Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030"

Dodano: 01 lutego 2024

Ankieta dla Mieszkańców Regionu Ziemi Wieluńskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Wieluńskiego wraz z sąsiadującymi samorządami, działając w ramach porozumienia międzygminnego, przystąpiła do prac nad ,,Strategią rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030". 

Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami i będzie stanowił podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia wspólnie określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru. Strategia rozwoju ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie funduszy unijnych w najbliższych latach. 

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej kierunków rozwoju regionu ziemi wieluńskiej. Wyniki badania będą wykorzystywane podczas formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Istotne jest również zebranie Państwa pomysłów i opinii w zakresie współpracy ponadlokalnej. Ze wspólnej diagnozy potrzeb i przedstawionych opinii zdefiniowana zostanie wizja rozwoju obszaru i założenia współpracy do 2030 roku.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną przedstawione w formie raportu z badań i służyć będą do prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego. Po wypełnieniu, ankieta zostaje automatycznie przesłana do zbiorczej bazy danych.

Termin wypełnienia ankiet mija 15 lutego 2024 roku.

 

Ankieta w formie on-line dostępna jest pod poniższym linkiem (otwiera się automatycznie po kliknięciu w link):

Ankieta do wypełnienia

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety oraz Państwa zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju obszaru i prace nad strategią rozwoju ponadlokalnego.

 

Z wyrazami szacunku

STAROSTA

Marek Kieler