Aktualności

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu
16 lipca 2021

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 28 dni od daty opublikowania ogłoszenia osobiście lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 126 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu, oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
15 lipca 2021

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski – 800 137 200

Dobry start od ZUS
14 lipca 2021

Dobry start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
13 lipca 2021

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca 2021 r. obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Miejsce upamiętniające mieszkańców okolicznych wsi powiatu wieluńskiego, którzy zginęli z rąk hitlerowskich Niemiec znajduje się w miejscowości Dębina w gminie Osjaków.

Zmiana formy kontaktu telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży
13 lipca 2021

Zmiana formy kontaktu telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży informuję o zmianie formy kontaktu w okresie wakacyjnym. Kontaktować można się na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj) w godzinach 18:00-21:00.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” - dla Pani Wandy Majtyki
02 lipca 2021

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” - dla Pani Wandy Majtyki

W dniu 1 lipca 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Z powiatu wieluńskiego komisja konkursowa wyróżniła Panią Wandę Majtyka z Popowic, śpiewaczkę, autorkę scenariuszy, reżyserkę, aktorkę widowisk teatru wiejskiego, instruktorkę zespołów w Ożarowie, wykonawczynię plastyki zdobniczej i rekwizytów obrzędowych.

Informacja o szczepieniach w punkcie szczepień w Zespole Szkół nr 1
01 lipca 2021

Informacja o szczepieniach w punkcie szczepień w Zespole Szkół nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, zaprasza wszystkie osoby  pow. 12 r. ż. do zaszczepienia przeciw COVID -19.

Podpisanie umów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
30 czerwca 2021

Podpisanie umów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dniu 29 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wieluniu zostały podpisane umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowy przekazała przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska. Udział w podpisywaniu umów wziął również Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik.

30 czerwca 2021

"Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka"

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu uczestniczyły w "Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka" w edycji 2020/2021, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastoenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy na temat czerniaka wśród młodzieży.

 

Firma
29 czerwca 2021

Firma "Dobry Smak" Paweł Mikuś wyróżniony w konkursie "Tradycyjna szynka z Łódzkiego"

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim w niezwykle ciekawej scenerii - historycznym zamku wzniesionym dla Zygmunta Starego, a obecnie siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie "Tradycyjna szynka z Łódzkiego".

Konkurs - Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r.
29 czerwca 2021

Konkurs - Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r.

Wojewoda Łódzki ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.