l KONFERENCJA SOŁTYSÓW' ZIEMI ŁÓDZKIEJ „SOŁTYS-LIDER, SPOŁECZNIK, DZIAŁACZ CZY MENADŻER?"

Dodano: 23 sierpnia 2022

l KONFERENCJA SOŁTYSÓW' ZIEMI ŁÓDZKIEJ „SOŁTYS-LIDER, SPOŁECZNIK, DZIAŁACZ CZY MENADŻER? l KONFERENCJA SOŁTYSÓW' ZIEMI ŁÓDZKIEJ „SOŁTYS-LIDER, SPOŁECZNIK, DZIAŁACZ CZY MENADŻER?

Stowarzyszenie Sołtysi Ziemi Łódzkiej zaprasza na: l KONFERENCJĘ SOŁTYSÓW' ZIEMI ŁÓDZKIEJ „SOŁTYS-LIDER, SPOŁECZNIK, DZIAŁACZY MENADŻER?", która odbędzie się 27 sierpnia 2622 r. o godz. 11.00 w Kleszczowie przy ul. Sportowej 8. Wydarzenie składać się będzie z dwóch sesji: wykładowej i warsztatowej. Poruszane będą najbardziej istotne zagadnienia pracy sołtysa, np. o budowaniu relacji na linii włodarz-sołtys, pokazane będą dobre praktyki funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz podpatrzymy jak sołtysują najlepsi z nas.

Udział w konferencji jest bezpłatny.