II Konferencja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Jestem tutaj”

Dodano: 10 marca 2023

II Konferencja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Jestem tutaj” II Konferencja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Jestem tutaj”

 9 marca 2023r. w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu odbyła się III Konferencja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Jestem tutaj” …i wzmacniam Twój potencjał. Spotkanie składało się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej.
Poruszono na niej dwie istotne kwestie tematyczne: Kompetencje interpersonalne i osobiste - rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów oraz Praca z uczniem zdolnym - wyszukiwanie i wzmacnianie potencjału.
Prowadzącymi konferencję były: psycholog Joanna Klemińska-Chudy i Katarzyna Płuska.
W spotkaniu wzięło udział ponad 50 nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów pracujących w placówkach oświatowych.

Patronat nad wydarzeniem objął: Starosta Wieluński Marek Kieler