PRZEGLĄD TEATRALNY MISTRZOWIE WYOBRAŹNI – OPIS WYDARZENIA

Dodano: 19 kwietnia 2022

 PRZEGLĄD TEATRALNY MISTRZOWIE WYOBRAŹNI – OPIS WYDARZENIA

Przegląd Teatralny Mistrzowie Wyobraźni pod hasłem „Przypadek” odbył się zgodnie z Kalendarzem Wydarzeń - 8 kwietnia 2022 roku w Wieluńskim Domu Kultury w godzinach 9.00-14.00. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluński Dom Kultury i Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
W Przeglądzie wzięło udział osiem grup teatralnych: z Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół nr 1 (dwie grupy teatralne – polskojęzyczna i anglojęzyczna), Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza, Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika, I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka i Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu. W Przeglądzie uczestniczyło ok. 110 osób (uczniowie i nauczyciele). Zwieńczeniem Przeglądu był wykład aktora i reżysera Sławomira Narlocha „Jak mówić o ważnych sprawach?”, a następnie prowadzone przez niego warsztaty dla młodzieży.
Maria Wardęga Koordynator wydarzenia z ramienia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza