XVIII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH

Dodano: 19 stycznia 2023

XVIII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH

W dniach 21 - 22 stycznia 2023 r. w hali sportowej przy ul. Częstochowskiej 35 Związek Hodowców Królikówi Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej zorganizował “XVIII Ogólnopolską Wystawę królików rasowych”. W wystawie zaprezentowano 1025 królików, które w piątek 20.01.2023 r. przeszły obowiązkową ocenę jury. Wystawcy byli z terenu całej polski od gór aż do morza Bałtyckiego, a nawet z poza granic Polski, a mianowicie ze Słowacji i Litwy. Patronat nad wystawą objął m.in. Starosta Wieluński Marek Kieler.