Wieluńskie Targi Edukacyjne Szkół Wyższych i Policealnych oraz Targi Pracy 2024

Dodano: 22 marca 2024

Wieluńskie Targi Edukacyjne Szkół Wyższych i Policealnych oraz Targi Pracy 2024

W dniu 21 marca 2024 r. na hali WOSiR przy ulicy Częstochowskiej odbyły się Wieluńskie Targi Edukacyjne Szkół Wyższych i Policealnych oraz Targi Pracy. Przyszli maturzyści oraz absolwenci szkół ponadpodstawowych mogli zapoznać się z ofertą 16 uczelni oraz 11 zakładów pracy.

W uroczystym otwarciu uczestniczył m.in. wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski, który wygłosił krótkie przemówienie na temat zmieniającego się świata oraz wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Wicewojewoda podkreślił jak ważne są targi, na których można zapoznać się z rozmaitymi ofertami pracy jak i studiów.

Oficjalnego rozpoczęcia targów dokonał Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba.

Organizatorami targów byli: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu oraz Ochotnicze Hufce Pracy, a honorowym patronatem objął je Starosta Wieluński Marek Kieler.