Wieluńska Kawa z NGO - 20.01.21 r.

Wieluńska Kawa z NGO - 20.01.21 r. Wieluńska Kawa z NGO - 20.01.21 r.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu zaprasza na wirtualną kawę z NGO. 20 stycznia 2021 roku o godzinie 17:00 na platformie Google Meet, zostanie zorganizowane spotkanie dla organizacji pozarządowych i samorządowców z terenu powiatu wieluńskiego.

Tematem spotkania będzie inicjatywa lokalna. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez eksperta z Centrum OPUS i jest skierowane zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i samorządowców.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o wysłanie wiadomości na adres ngo.wielun@gmail.com do dnia 20 stycznia do godz. 16:30. W odpowiedzi zostanie udostępniony link do spotkania.

W razie ewentualnych problemów PRDPP prosi o kontakt pod numerem tel. 605 069 633. Prosimy również o przesłanie propozycji tematów na kolejne spotkania. Zachęcamy do obserwowania strony na FB, na której znajdziecie m.in. linki do bezpłatnych szkoleń https://www.facebook.com/NGOWIELUN.