Uroczysta Gala Jubileuszowa Związku Powiatów Polskich

Dodano: 15 września 2023

Uroczysta Gala Jubileuszowa Związku Powiatów Polskich

W dniu 12 września 2023 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich, gdzie starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu z całej Polski podsumowali ćwierćwiecze usamorządowionych wspólnot powiatowych. Nie bez przyczyny na taką uroczystość wybrano to miejsce, albowiem 25 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów. Uchwalona 5 czerwca 1998 roku ustawa o samorządzie powiatowym spowodowała, że wspólnoty powiatowe stały się samorządne. W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości z całej Polski m.in.: prof. Jerzy Buzek (premier RP w latach 1997-2001, wprowadzający reformę administracji publicznej, nieprzerwanie od 2004 r. europoseł, a w latach 2009-2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego); Piotr Ćwik (zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP); prof. Irena Lipowicz (kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW w Warszawie, przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP III kadencji); sędzia Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca reformy samorządowej); dr Mieczysław Janowski (przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP I kadencji); Janusz Tomaszewski (wiceprezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997-1999); Waldemar Rataj (główny doradca ds. reform ustrojowych Państwa w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka, obecnie dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej); Krzysztof Kwiatkowski (senator RP, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny i prezes Najwyższej Izby Kontroli, a przed laty osobisty sekretarz prof. Jerzego Buzka); Stanisław Trociuk (zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich); Grzegorz Cichy (współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, prezes Unii Miasteczek Polskich, burmistrz Proszowic); Adam Struzik (marszałek Województwa Mazowieckiego); prof. Janusz Mierzwa (zastępca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); Olgierd Dziekoński (były: wiceminister rozwoju regionalnego i budownictwa, wiceminister infrastruktury, a także minister w Kancelarii Prezydenta RP) i wielu innych. Zebranych gości powitali: prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski Andrzej Płonka i dyrektor Biura „Niepodległa” Wojciech Kirejczyk oraz dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski.

Powiat wieluński reprezentowali: Krzysztof Owczarek przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu i Marek Kieler starosta wieluński. Krzysztof Owczarek jako jedyny pełni funkcję przewodniczącego Rady Powiatu od początku istnienia powiatu wieluńskiego po reformie administracyjnej, aż do dnia dzisiejszego. Za to podczas uroczystości w uznaniu szczególnych zasług podczas służby na rzecz społeczności lokalnych w 25. rocznicę usamorządowienia wspólnot powiatowych otrzymał od Zarządu Związku Powiatów Polskich honorowy tytuł: PRZEWODNICZĄCY 25-lecia, 1999-2023. Otrzymał również Medal Bene Meritus Powiatom – jest to nagroda przyznawana przez Związek Powiatów Polskich za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Więcej informacji: Ćwierczwiecze usamorządowionych wspólnot powiatowych - uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie