III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej”

Dodano: 24 kwietnia 2023

To kolejna edycja, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu przygotowani przez p. Anetę Włodarczyk, polonistkę i logopedę. W tegorocznym konkursie wieluńską placówkę reprezentowało aż czworo uczniów, którzy i tym razem powrócili z cennymi nagrodami i wyróżnieniami.
W środę 19 kwietnia w Warckim Centrum Kultury odbył się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej” pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Sieradzkiego. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.
Celem konkursu było:
• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
• popularyzowanie twórczości W. Szymborskiej, A. Mickiewicza i M. Konopnickiej
• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
• promowanie talentów recytatorskich/ lektorskich,
• popularyzacja literatury pięknej.
43 uczestników konkursu z 12 szkół zaprezentowało się w następujących kategoriach:
Kategoria I – recytacja wiersza lub fragmentu prozy,
Kategoria II – piękne czytanie wiersza lub fragmentu prozy wybranego autora,
Kategoria III – inscenizacja wiersza.
Na zaproszenie przybyli: Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wicestarosta Sieradzki Kazimiera Gotkowicz, Wiceminister MEiN Tomasz Rzymkowski, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński.
Jury w składzie: Jan Olszewski, Małgorzata Jurkowska, Wiktor Baranowski wysoko oceniło uczestników z Wielunia:
W kategorii recytacja wiersza lub fragmentu prozy:
W grupie najstarszej
II miejsce zdobyła Aleksandra Duda, ZSS Wieluń

W kategorii piękne czytanie:
W grupie młodszej
I miejsce zdobył Alex Nowak, ZSS Wieluń

W grupie najstarszej
II miejsce zdobyła Natalia Nowak, ZSS Wieluń

Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymał również reprezentant ZSS w Wieluniu Jakub Borczyk, za odwagę wykonawczą.

Źródło: https://www.powiat-sieradz.pl/asp/iii-miedzyszkolny-konkurs-recytatorski-w-goscinie-u-marii-konopnickiej-,1,artykul,1,1656 https://www.siewie.tv/artykuly/aktualnosci/16842-w-gocinie-u-marii-konopnickiej-iii-midzyszkolny-konkurs-recytatorski-w-warcie