Stypendia Powiatu Wieluńskiego

Dodano: 13 listopada 2023

Stypendia Powiatu Wieluńskiego

W dniu 9 listopada 2023 r. w Warsztatach Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu Starosta Wieluński Marek Kieler i Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba wręczyli listy gratulacyjne uczniom i absolwentom szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali Stypendia Powiatu Wieluńskiego. Łącznie Zarząd Powiatu w Wieluniu przyznał 48 stypendiów, 30 w kategorii uczeń i 18 w kategorii absolwent.

Życzymy Stypendystom wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w nauce.