Remont dróg powiatowych na terenie powiatu wieluńskiego

Dodano: 03 lipca 2024

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu wieluńskiego

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Wartość inwestycji: 3 459 999,00 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 729 999,00 PLN

Zakres robót:

 1. wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów bazaltowych o wymiarach warstwa dolna 5-8 mm, warstwa górna 2-5 mm następujących odcinków dróg:
  - droga powiatowa nr 4519E Kamionka – stacja kolejowa Pątnów- Jajczaki- do drogi powiatowej nr 4523E odc. od drogi 4523E przez m. Jajczaki o dł. 1,250 km,
  - droga powiatowa nr 4510E Wieluń (ul. J. Żubr) – Gaszyn- Krzyworzeka-Mokrsko-Skomlin- Dzietrzkowice-Łubnice- Wójcin-Bolesławiec- gr. woj. wlkp. odc. Wieluń-Mokrsko o dł. 8,0 km,
  - droga powiatowa nr 4533E Górki Konopnickie-Bębnów-Wielgie-Stolec na odc. Wielgie - Bębnów o dł. 5,072 km,
  - droga powiatowa 4520E od drogi powiatowej nr 4519E – Pątnów na odc. od szkoły w m. Pątnów do drogi powiatowej nr 4519E o dł. 3,0 km,
  - droga powiatowa nr 4514E Chotów- Mokrsko-Ożarów na odc. Mokrsko-Ożarów o dł. 3,950 km,
  - droga powiatowa nr 4505E Janowiec-Brzoza-Biała Druga na odc. Poręby-Brzoza-Biała o dł. 5,650 km.
 2. remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznych oraz ścinkę poboczy następujących odcinków dróg:
  - droga powiatowa nr 4509E Skomlin-Turów na odc. Słupsko-Wichernik o dł. 0,450 km,
  - droga powiatowa 4513E Słupsko-Komorniki-Zmyślona na odc. Mokrsko do skrzyżowania z drogą powiatową 4512E na odc. 0,470 km.

Zadanie zostało zrealizowane w 2023r.