Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem!

Dodano: 25 sierpnia 2023

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem!

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM! Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:

· Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;

· Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;

· Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;

· Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

 Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem