Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery

Dodano: 24 sierpnia 2021

Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery

W sobotę 21 sierpnia 2021 r. w Altanie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbył się Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery. W tegorocznej edycji udział wzięło 20 zespołów ludowych z terenu ziemi wieluńskiej.

Na scenie zaprezentowali się:

Zespół Śpiewaczy Biała,

Zespół Śpiewaczy „Naramianki” z Naramic,

Zespół Śpiewaczy „Nadwarcianki”,

Zespół Ludowo-Śpiewaczy „Dworzanki” z Mokrska,

Zespół „Włościanie” z Chotowa,

Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny,

Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa,

Zespół Pieśni Ludowej z Chorzyny,

Grupa Obrzędowo Śpiewacza „Raduczanie”,

Grupa taneczna dorosłych działająca przy GOK-u w Osjakowie,

Grupa Teatralna „Swojaki”,

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy”,

Kapela Podwórkowa z Ostrówka,

Zespół Folklorystyczny z Popowic,

Zespół „Załęczanie”,

Zespół Obrzędowo – Śpiewaczy z Mierzyc,

Zespół Ludowy „Skomliniacy”,

Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Rudy,

Wieluńska Kapela Folkowa,

Zespół Ludowy „Z Dusy Śpiywane”.

 

Przegląd otworzył Starosta Wieluński Marek Kieler i Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan. W przeglądzie wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, Radny Rady Powiatu w Wieluniu Waldemar Borczyk, Wójt Gminy Wierzchlas Leszek Gierczyk, Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk,  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Osjakowie Sylwia Walczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie Mirosława Kłobus, Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku Janina Szczecińska, dyrektor Domu Kultury w Ożarowie Natalia Zwierz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie Anna Nowak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy Anna Krześniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej Katarzyna Pichlińska, Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Karol Tomczyk.

 

Podczas uroczystości przedstawiciele stowarzyszenia Łączy nas Wieluń – Pani Joanna Skotnicka – Fiuk i Pan Karol Tomczyk przyznali nagrody finansowe dla 3 wyróżniających się zespołów.