Powiatowe Dożynki 2022 "Święto Chleba"

Dodano: 13 września 2022

Powiatowe Dożynki 2022

Po trzyletniej przerwie w minioną niedzielę, 11 września 2022 roku, odbyły się Powiatowe Dożynki „Święto Chleba”. Tym razem rolnicy dziękowali za zebrane plony w Mierzycach w gminie Wierzchlas. Uroczystość zorganizowało Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Urząd Gminy w Wierzchlesie.
Obchody rozpoczęły się od uformowania korowodu dożynkowego, który wyruszył spod remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzycach. Po kilkunastu minutach marszu w lekkim deszczu orszak dotarł do Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mierzycach. Mszę Święta w intencji rolników odprawił ks. proboszcz Sebastian Wyrozumski.
Następnie przedstawiciele lokalnych środowisk oraz przybyli goście w korowodzie przeszli na pobliskie boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzycach. Tam gości powitała Alina Frejusz – prowadząca dożynkową uroczystość. Po odśpiewaniu Hymnu Polski głos zabrali gospodarze dożynek – Marek Kieler – Starosta Wieluński i Leszek Gierczyk – Wójt Gminy Wierzchlas.
Obrzęd dożynkowy rozpoczął się od występu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mierzycach. Kolejnym wykonawcą był Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy z Mierzyc, który wykonał kilka utworów o charakterze dożynkowym. W tym czasie gospodarze dożynek częstowali gości cząstkami pokrojonego chleba. Gdy rozdzielanie chleba zakończyło się, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Wierzchlas, odśpiewano „Rotę” i odprowadzono poczty sztandarowe.
W ostatniej części oficjalnych obchodów zaprezentowano wieńce dożynkowe przygotowane przez poszczególne gminy powiatu wieluńskiego oraz sołectwa gminy Wierzchlas:
1. W imieniu gospodarzy dożynek wieniec przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzycach.
2. W imieniu gminy Biała wieniec przygotowały Sołectwa Zabłocie i Rososz.
3. W imieniu gminy Czarnożyły wieniec przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Raczynie.
4. W imieniu gminy Konopnica wieniec przygotowało Stowarzyszenie ,,Nasz Strobin”.
5. W imieniu gminy Mokrsko wieniec przygotowało Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrsku”.
6. W imieniu gminy Osjaków wieniec przygotowały Zespoły Pieśni Ludowej z Gminy Osjaków.
7. W imieniu gminy Ostrówek wieniec przygotował Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Ostrowiacy”.
8. W imieniu gminy Pątnów wieniec przygotowało Sołectwo Dzietrzniki.
9. W imieniu gminy Skomlin wieniec przygotowali Sołtysi i Radni z Gminy Skomlin.
10. Wieniec przygotowało sołectwo Krzeczów.
11. Wieniec przygotowały sołectwa Kamion i Toporów.
12. Wieniec przygotowało sołectwo Kraszkowice.
13. Wieniec przygotowały sołectwa Wierzchlas A i B.
14. Wieniec przygotowały sołectwa Łaszew i Łaszew Rządowy.
15. Wieniec przygotowało sołectwo Przywóz.
16. Wieniec przygotowało sołectwo Strugi.
17. Wieniec przygotowało sołectwo Jajczaki.
Ponadto wieniec przygotowali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.
Po prezentacji wieńców dożynkowych głos zabrali: poseł na Sejm RP Paweł Rychlik oraz Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz.
Część artystyczną otworzył konkurs dla dzieci prowadzony przez animatora. O godz. 19:00 odbył się koncert zespołu Mejk, a po nim bawiono się podczas dożynkowej zabawy tanecznej.