Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy ul. Jagiełły w Wieluniu

Dodano: 19 maja 2023

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy ul. Jagiełły w Wieluniu

W dniu 16 maja 2023 r. Powiat Wieluński podpisał umowę na wykonanie w systemie „zaprojektuj-wybuduj” robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Jagiełły w Wieluniu (droga powiatowa nr 4542E).

Wykonawcą robót budowlanych jest DORBUD Janusz Czyż z Krzeczowa.
Wartość inwestycji to 13 530 000,00 PLN brutto. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 12 000 000,00 PLN.
Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń a następnie realizację robót budowlanych obejmujących m.in. wykonanie nawierzchni, chodników, zjazdów do posesji, doświetlenia przejść dla pieszych, wpustów deszczowych oraz nowego obiektu mostowego.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 16.10.2024r.