Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieluńskiego

Dodano: 12 marca 2024

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieluńskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2024 r.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu (tj. od dnia 12 marca 2024 r.).:

  • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój nr 126 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
  • lub za pośrednictwem poczty

w zaklejonej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieluńskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2024 roku”.