Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: 20 października 2021

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2022 roku.